Koplis asuv Süsta park läbib uuenduskuuri

Foto: Shutterstock

Pargi uuenduskava näeb ette, et Süsta pargist saab loodusliku ilmega puhkeala, vahendab Tallinn.ee. 2018. aastal said kohalikud elanikud osaleda ideekorjel Süsta pargi uuendamiseks. Kogukonna ettepanekuid võeti paljuski arvesse, välja tuli jätta vaid need ettepanekud, mis ei sobitunud pargiala korrastamise eesmärgiga – säilitada park võimalikult looduslikuna.

Seega jäid välja ettepanekud, millega sooviti parki näiteks mängu- või koerteväljakuid. Samas asub lähedal peagi valmiv Kase park, mis pakub lahenduse just sellistele ettepanekutele. Süsta park jääb looduslähedaseks pargiks, Kase park aga hakkab pakkuma ka tegevusi lastele ja täiskasvanutele.

Süsta pargi projekteerimise eel selgitati välja pargipuude väärtused, et säilitada maksimaalselt väärtuslikku haljastust. Tööde mahus korrastatakse ligikaudu kuue hektari suurune ala. Parki kavandatavad teerajad jälgivad praegu väljakujunenud liikumissuundi, plaan näeb ette ka lihtsalt sisse niidetavaid rajakesi. Parki diagonaalselt läbivale Süsta tänav – Mereakadeemia suunalisele promenaadile rajatakse kolme meetri laiune asfaltkattega tee. Ülejäänud pargiteed lahendatakse graniitsõelmetest kattega teedena, millede trajektoor ning laiused muutuvad olemasolevast kõrghaljastusest lähtudes.

Pargiteede minimaalseks laiuseks on 1,5 meetrit. Pargiteedele rajatakse LED-tänavavalgustus ning pinkide, prügikastide ja rattahoidjatega varustatud puhkekohad. Lisaks paigaldatakse pargis aja veetmiseks mänguelemendid rula- ja rattasõitjatele ning lauatenniselaud.

Algselt kavandati pargipingina kasutada disaintoodet „Peatakana“, mis võimaldab istuda eri istekõrgustel. Avalikul arutelul aga tehti ettepanek muuta pinkide valikut, millega nüüd ka tegeletakse.

Pargis kasvab praegu 468 puud. Paljud puud on grupiti tihedalt koos ja loodus on kohati oma valiku teinud, mistõttu võetakse sanitaarraie korras maha 46 puud. Raiega antakse kasvuruumiruumi juurde väärtuslikemale puudele ja valgustingimuste paranemisega muutub ka alustaimestik elurikkamaks. Puude säilimiseks on oluline ka puude juurestiku tervis, kuid katendite rajamisel tuleb teha kaevetööd just puude peamisel juurestiku sügavusel. Seetõttu on vajalik raiuda kokku 30 puud, millest 13 puud on III väärtusklassist ehk olulised puud ja 17 puud IV väärtusklassist puud. Samas istutatakse parki juurde 14 puud ja 100 põõsast. Põõsarinne on kavandatud plaaniga tuua parki tagasi väikesed linnud ning taastada ajaloolist olukorda hariliku toominga ja pihlakapuude lisamisega. Osa raiutavatest puudest jäetakse parki lamapuiduna, mis omakorda aitab kaasa liigirikkuse suurendamisele.

TalTech Eesti Mereakadeemia esine ala lahendatakse graniitsillutiskattega väljakuna. Ala kujundatakse ümber ülikooli töötajatele ja tudengitele aja veetmise alaks. Ala serva rajatakse graniitsillutiskattega parkla 12-le sõidukile. Olemasolevad trammi tagasipöörderingi äärne ning Kaluri tänava ääre parkla likvideeritakse. Kaluri tänava äärse parkla kohale rajatakse jalgrattaparkla ning puhkeala.

Lisaks pargi korrastustöödele rekonstrueeritakse Kopli ühistranspordi lõpp-peatuse ooteala ning peatuse ning tagasipöörderingi sõidutee asfaltkatted. Peatuse seisualale rajatakse Confalt kate. Peatusesse paigaldatakse uus ootepaviljon.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.