Uudis

Tallinn toetab abimeetmetega linlasi ja ettevõtjaid

Tallinna linnavalitsus kehtestas täiendavad abimeetmed, et leevendada COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalike piirangute negatiivset mõju.

Lapsevanemad vabastatakse 11. märtsist kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasust, spordiklubid ja ettevõtjad ei pea maksma linna pindade eest üüri ning sporditoetuse maksmine spordiklubidele jätkub täies mahus. Linn pakub toetusi ka majandusraskustesse sattunud linlastele. 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on koroonakriis ühel või teisel moel mõjutanud meid kõiki ning paljud on sattunud tõsistesse raskustesse. „Selleks, et leevendada piirangutega kaasnevat negatiivset mõju Tallinna linna elanikele ja meie lepingupartneritele – isikutele ja ettevõtjatele, keda piirangud enim puudutavad –, töötas linn välja täiendavad abimeetmed,“ rääkis Beškina.

Nii vabastatakse lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasu maksmisest 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsuse peab veel kinnitama linnavolikogu. Munitsipaallasteaia kohatasu ulatuses ehk 71,25 eurot kuus antakse soodustust ka eralasteaias käivatele laste vanematele ning samas ulatuses makstakse täiendavat hüvitist lapsehoiuteenust kasutava lapse vanemale, eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale. Munitsipaalhuvikoolides käivate laste vanematele kehtib sajaprotsendiline õppetasuvabastus alates 1. märtsist.

Spordiklubid on 11. märtsist kuni 30. aprillini vabastatud linna spordirajatiste, sealhulgas koolide spordisaalid üüritasude maksmisest ning klubidele sporditoetuse maksmine jätkub täies ulatuses. Üürivabastusega toetab linn ka ettevõtjaid. Sajaprotsendiline üürivabastus linna pindadel laieneb üle linna – aprilli lõpuni vabastatakse üüri maksmisest linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevad kauplejad, toitlustajad ja teised valitsuse piirangute alla jäävad ettevõtted. Lisaks tasub linn kriisi ajal partnerite esitatud arved võimalikult kiiresti ehk kümne tööpäeva jooksul varasema 21 või 30 päeva asemel.

Samas rõhutab abilinnapea, et kuigi abivajajaid ja nõrgemaid tuleb märgata igal ajal, on keerulisel ajal vaja neid veelgi enam julgustada ja toetada – muuhulgas sellekski, et nad teaksid, millist abi on võimalik saada ja kust seda küsida. „Linn ulatab abikäe erinevate teenuste osutamise ja toetuste kaudu. Nii saab raskustesse sattunud linlane taotleda toimetulekutoetust ja vajaduspõhiseid toetusi, majandusraskustes lastega peredele jagatakse toiduabi. Abistamise võimalusi on sõltuvalt inimese murest teisigi ja seetõttu julgustame raskustesse sattunud linlasi pöörduma abi saamiseks oma elukohajärgsesse linnaossa, kuid kontaktide vältimiseks võiks praegu eelistada e-kanaleid või helistamist,“ ütles Beškina. 

Toimetulekutoetust saab taotleda iga kuu viimase tööpäevani. Toetuse eesmärk on leevendada abi vajavate inimeste ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste, näiteks eluaseme kommunaalkulude katmiseks. Toetuse määramisel võetakse arvesse inimese või kõigi pereliikmete eelmise kuu sissetulekut, millest on maha arvatud maksud, makstud elatis, eluasemekulud ja toimetulekupiir. Sellel aastal on toimetulekupiiriks ühele inimesele 150 eurot, igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 120 eurot ja igale alaealisele lapsele 180 eurot. 

Vajaduspõhist ehk sissetulekust sõltuvat toetust saab taotleda muuhulgas toimetuleku tagamiseks ning tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks tehtud kulude katmiseks. Toetust määratakse inimesele või perele, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on vähem kui 584 eurot ehk alla kehtiva palga alammäära ning iga järgmise pereliikme kohta alla 467,20 euro. Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Toetuse määramiseks hinnatakse inimese ja tema pere abivajadust iga juhtumi puhul eraldi.

Majandusraskustes peredele jagatakse koostöös Toidupangaga ka toidupakke. Tegemist on samuti sissetulekust sõltuva abimeetmega ja toidupakkide jagamise sagedus selgub abivajaduse hindamise tulemusena.

Märksõnad: , ,

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ole kursis, mis su kodukandis toimub

Telli Põhja-Tallinna uudiskiri

Saadame sulle kolm korda nädalas ülevaate Põhja-Tallinna olulisematest teemadest.