Tallinna kliimakava parandamiseks esitati 71 kirjalikku ettepanekut

Foto: Shutterstock

Kliimakavaga võtab pealinn endale eesmärgi saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks, nii et linnas ei paisataks õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda suudab. Linn kogus tagasisidet kliimakava kohta 25. märtsist 7. aprillini.

Huvitatud inimeste kaasamiseks anti neile võimalus oma mõtteid väljendada nii e-kirja teel kui ka 31. märtsil toimunud veebiseminaril. Samuti avaldati arvamusi diskussiooni Facebookis Tallinna linna lehel ja temaatilistes gruppides.

Linna tagasisidet esitatud ettepanekutele saab kuulda kolmapäeval, 21. aprillil kell 17.00-18.30 toimuval veebiseminaril, kus räägitakse ka kliimakava edasisest protsessist. Osalemiseks tuleks ennast registreerida siin.

Tagasiside andjatele valmistasid kõige rohkem muret autostumine, jalgrattataristu parandamise vajadus, elurikkuse ja rohealade vähenemine ning soov näha konkreetseid samme ja vahe-eesmärke kliimakava eesmärkide täitmisel.

Suurem osa tagasisidest nii sotsiaalmeedias, veebiseminaril kui ka e-kirja teel keskendus linnaplaneerimisele. Tagasiside esitajate üldise arvamuse kohaselt autostub Tallinn just seetõttu, et sellesse suunatakse kõige rohkem ressursse. Oma eesmärkide täitmiseks peab Tallinn tegema teisi liikumisviise mugavamaks ja ka autoomanikud soovivad piirkiiruste vähendamist. Soovitakse kergliikluse suuremat eelistamist liikumisviiside hulgas, sealjuures soovitakse jalgratta- ja kõnniteede selgepiirilist eraldamist linnaruumis. Inimesed peavad olulisimaks turvalisust ning teede läbitavust igal aastaajal. 

Tagasiside teine läbiv teema puudutas linna rohealasid ja elurikkust – sooviti näha mõlema kasvu, mitte pelgalt säilitamist. Oluliseks peetakse ka rohealade kättesaadavust ja linnaelanikele lähemale toomist, samas kui praegu on suur osa rohealadest linna ääres.

Üldiselt soovisid tagasiside esitajad näha konkreetseid samme ja selgelt mõõdetavaid eesmärke lühiajaliste etappide kaupa, mis ei kindlustaksid lubaduste täitmise ja mida oleks ka linnaelanikel võimalik jooksvalt jälgida.

Samuti kordusid tagasisides soov seada ambitsioonikamaid sihte, küsimused kaasamise, läbipaistvuse ja info kättesaadavuse kohta ning soovitused linnavalitsusele näidata eeskuju rohelisema tegevusega. Kordusid ka soovitused võtta eeskuju lähiriikidest, nagu Soome, Rootsi ja Taani, viidates sealsete linnade ambitsioonikatele eesmärkidele.

Kliimakavas on suur osa kodanike murekohtadest juba käsitletud, tagasisides avaldati ka tänu kava koostamise eest. Veebiseminarilt ja kirjalikust tagasisidest selgus, et kodanikud on kaasamisest laiemalt huvitatud, kuid tihti ei olda teadlikud, mis võimalused tavainimesel oma seisukohtade väljendamiseks on.

Kliimakava dokumendi leiab aadressilt https://www.tallinn.ee/est/strateegia/Kliimakava.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.